+40374494848, optiunea 1, tasta 6 mihai@talpos.ro

Cărți Publicate

Recomandare

Despre forțele superioare nouă

„Să fie oare un blestem/ Că-n suflet port o Mare veșnic zbuciumată/ Care în lutul slab din maluri/ Degeaba roade cu-ale sale valuri/ Căci Centrul niciodată/ Nu-l va găsi, mă tem.” Aceste versuri, scrise cu ani în urmă în Ungaria (Vremea cireșelor amare) ar putea fi ca un fel de motto pentru definirea personalității unui om al căutărilor: cercetător, poet, eseist inspirat cu cerești tâlcuri și pământești învățăminte: domnul Mihai Florin TALPOȘ. În cărțile sale, ideile constituie puterea spirituală „cea de toate zilele”, dar cu precădere în volumul: „Despre forțele superioare nouă”, domnul TALPOȘ ne îndeamnă la cugetarea că nu se poate trăi nerezolvând destinul omului și al umanității, problema lui Dumnezeu și a diavolului, a lui Cristos, a răului și binelui a libertății, a fericirii și a credinței în veșnicie, în nepieritor, fără care viața nu are nici un sens.

Cărțile domnului TALPOȘ sunt rodnicia unui om care a cunoscut suferința și a înțeles-o ca o experiență trăită în spirit, cu bune și cu rele, în autocunoaștere și autorealizare. Maurice Nicoll crede că: „Nimic nu-l face pe om mai asemănător cu Dumnezeu decât suferința”. Nu trebuie să căutăm suferința ci acceptarea și transformarea ei în acțiuni omenești. Suferința ne ferește de mediocritate, ne sporește demnitatea, ne întărește și ne spiritualizează. „Despre forțele superioare nouă”, ne arată încă o dată cât de întortocheate sunt căile vieții și ale credinței, un exercițiu în care „ștergi întrebări, ca să scrii întrebări”.

Dorel Vișan

Cărțile mele

Cărți tehnice 

Canale Bancare Alternative

Canale Bancare Alternative

Titlul cărții: Canale Bancare Alternative

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2015

Editura: Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-8431-35-2

„Cartea <<Canale bancare alternative>> îmbină fericit experiențele profesionale din domeniul IT și management cu cele de bancher, de dascăl și de cercetător îndrăzneț, tratându-le cu deosebit curaj și cu mult profesionalism la interferența domeniilor de excelentă subliniate. Cristalizarea ideilor ce compun prezenta lucrare s-a facut pe un fond pe de o parte propice, pe de alta provocator, care a permis să trăiască-pe viu-istoria serviciilor bancare electronice cu acces la distanță, din Romania, într-o perioadă în care evoluția lor a fost marcată de un dinamism ce greu își va găsi repetiție, chiar și în anii care urmează.

Se confirmă, din nou, că formarea multifuncții și multidisciplinară, în domeniul bancar și nu numai, este calea consacrată spre managementul performant, iar lucrarea prezentată înseamnă un bun și convingător exemplu.”

Iosif Pop – fondatorul Bancii Transilvania

Proiectarea și dezvoltarea unui e-business

Proiectarea și dezvoltarea unui e-business

Titlul cărții: Proiectarea și dezvoltarea unui e-business

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2013

Editura: Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-17-0333-3

„Cartea “Proiectarea și dezvoltarea unui e-business” a fost concepută ca un ghid practic şi vă oferă tocmai acele repere de care aveţi nevoie pentru a vă dobândi şi consolida competenţele aplicative din sfera afacerilor desfășurate prin Internet.
Desigur, a fi antreprenor “clasic” nu e un lucru uşor. Cu atât mai mult, a deveni antreprenor în mediul virtual este, pentru mulţi, un vis mult prea îndepărtat, nu atât datorită complexităţii computerelor, a programelor şi a reţelelor, cât datorită multiplelor competenţe de care initiaţorii au nevoie. Ori, cu ajutorul cărţii de faţă, puteţi aborda, rapid şi uşor, toţi paşii de care aveţi nevoie pentru afacerea dumneavoastra pe Internet.
Asociaţi conţinutul cărţii “Proiectarea si dezvoltarea unui e-business” cu ideile cuprinse in cartea “De la Idee la Bani” de Napoleon Hill şi veţi cunoaşte succesul propriei afaceri în Internet!”

Conf. Univ. Dr. Liciniu Kovacs

Internet Banking-ul în Romania, de la provocare la succes

Internet Banking-ul în Romania, de la provocare la succes

Titlul cărții: Internet Banking-ul în Romania, de la provocare la succes

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2012

Editura: Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-17-0129-2

„Cartea pleacă de la provocările cu care se confruntă băncile furnizoare de servicii de Internet banking în strădaniile lor de a răspunde într-o măsură cât mai bună cerințelor tot mai complexe ale clienților. Autorul, beneficiar al unei practici extinse în domeniu ca administrator al unei aplicații de Internet banking la un important grup financiar, s-a putut raporta la propria-i experiență profesională pe care a combinat-o cu metodologia și instrumentarul de investigație științifică pe parcursul mai multor ani de cercetare doctorală. A rezultat o lucrare de mare utilitate atât pentru managementul băncilor cât și pentru profesioniștii IT, proiectanți și administratori de aplicații de online banking.
Lucrarea discută mai multe teme, dintre care unele sunt premiere în România. Astfel, una dintre ele privește evaluarea atractivității industriei bancare românești, printr-o analiză în care a fost utilizat în mod creativ modelul celor cinci forțe al lui Michael Porter. O temă la fel de importantă și tot atât de puțin tratată în România este cea privind factorii critici de succes pentru băncile din România.
Autorul și-a pus și problema evaluării măsurii în care soluțiile electronice cu acces la distanță oferite de bănci posedă caracteristici esențiale pentru utilizabilitate, ergonomie și securitate. Pornind de la metoda WebQEM (Web Quality Evaluation Method) de evaluare cantitativă a calităţii site-urilor de Internet și adaptând-o, cartea ajunge să pună la dispoziție un instrument extrem de util băncilor.”

Prof. Univ. Dr. Dan Candea

Measuring I-banking’s quality with WebQEM. A Case Study on Romania

Measuring I-banking’s quality with WebQEM. A Case Study on Romania

Titlul cărții: Measuring I-banking’s quality with WebQEM. A Case Study on Romania

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2012

Editura: LAMBERT Academic Publishing, Germany

ISBN: 978-3-659-28952-1

„Cartea prezintă un “modus operandi” eficient în evaluarea calităţii soluţiilor financiare electronice cu acces la distanţă, din punctul de vedere al utilizabilităţii, ergonomicităţii şi securităţii acestora, bazat pe metoda WebQEM. Acest “modus operandi” se poate constitui într-o recomandare referitoare la metodele de evaluare a calităţii aplicaţiilor de Internet banking pe de o parte, iar pe de altă parte poate fi util, nu numai la analiza calităţii soluţiilor financiare electronice cu acces la distanţă, ci şi la proiectarea şi realizarea acestor aplicaţii.
Metoda WebQEM folosită pentru evaluare are ca punct de pornire standardele internaţionale şi profesionale în domeniul calităţii, precum şi conceptele, principiile şi tehnicile specifice domeniului evaluării software, fiind extinsă şi perfecţionată de către o serie de cercetători argentinieni cu următoarele concepte şi standarde: abordarea LSP (Logic Scoring of Preference) pentru evaluarea şi selectarea sistemelor hardware-software complexe, recomandările IEEE referitoare la elaborarea paginilor web şi recomandarile Consorţiului W3C referitoare la accesibilitatea web.”

Cărți spirituale

Despre forțele superioare nouă

Despre forțele superioare nouă

Titlul cărții: Despre forțele superioare nouă

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2020

Editura: Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-17-1727-9 

 

„Să fie oare un blestem/ Că-n suflet port o Mare veșnic zbuciumată/ Care în lutul slab din maluri/ Degeaba roade cu-ale sale valuri/ Căci Centrul niciodată/ Nu-l va găsi, mă tem.”

Aceste versuri, scrise cu ani în urmă în Ungaria (Vremea cireșelor amare) ar putea fi ca un fel de motto pentru definirea personalității unui om al căutărilor: cercetător, poet, eseist inspirat cu cerești tâlcuri și pământești învățăminte: domnul Mihai Florin TALPOȘ. În cărțile sale, ideile constituie puterea spirituală „cea de toate zilele”, dar cu precădere în volumul: „Despre forțele superioare nouă”, domnul TALPOȘ ne îndeamnă la cugetarea că nu se poate trăi nerezolvând destinul omului și al umanității, problema lui Dumnezeu și a diavolului, a lui Cristos, a răului și binelui a libertății, a fericirii și a credinței în veșnicie, în nepieritor, fără care viața nu are nici un sens.

Dorel Vișan

Exerciții de întelegere instantanee

Exerciții de întelegere instantanee

Titlul cărții: Exerciții de întelegere instantanee

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2020

Editura: Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-17160-0-5 

 

„Exerciţiile de înţelegere instantanee” propuse de Mihai Talpoş sunt ca o boare caldă şi blândă izvorâtă din cuvintele, care pe măsură ce căpătă sens în fraze şi propoziţii se desfac din trupurile dense ale conceptelor în emoţii vii, de parcă se adreseaza direct inimii, smerindu-se în faţa minţii, obosite de dogmă.

Cartea este aidoma unui puzzle complex, născut din piese mici… cuvintele devenind liantul unei imagini de ansamblu, în care ne simțim o celulă a Fiinţei Supreme.

Inevitabil, chemarea autorului la reîntregire, prin trezirea memoriei adamice, îngropate în inconştientul nostru arhetipal, demoleaza zidurile şi măştile, scotandu-ne din spaţiu şi timp.”

Oreste Teodorescu

Rugăciuni universale

Rugăciuni universale

Titlul cărții: Rugăciuni universale

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2019

Editura: Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

ISBN: 978-606-17-1528-2

 
 
Culegerea de rugăciuni intitulată: „Rugăciuni Universale” se dorește a fi o pledoarie pentru apropierea de duh, într-o abordare din sfera „praxis-ului” și nu a teoriei, o carte care să ajute cititorii în lupta lor permanentă cu vicisitudinile vieții, cu ispitele zilnice sau cu problemele și necazurile de toate felurile.
 
Lecturarea prezentei culegeri de rugăciuni nu trebuie să însemne pentru cititori doar șansa dobândirii de noi cunoștințe în ceea ce privește tipologia rugăciunilor practicate de umanitate în îndelungata sa istorie, ci mai degrabă ocazia unei alte experiențieri a lumii, cu posibile consecințe dintre cele mai concrete asupra sensului și rostului în viață a fiecăruia dintre cei “atinși” de cuvintele vii cuprinse în rugăciunile citite.
Holopovești cu tâlc

Holopovești cu tâlc

Titlul cărții: Holopovești cu tâlc

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2016

Editura: Boema, Turda

 

„Cartea „Holopovești cu tâlc” reprezintă un exercițiu de erudiție intelectuală, mănunchiul holopoveștilor propuse având menirea de a  îmbogăți spiritul cititorului prin accesul vertical și instantaneu la tainele existențiale ale vieții.

Aflate dincolo de încorsetările dogmatice, holopoveștile emană un adevăr limpede, cristalin, simplu și luminos, oferind spiritului prilejul și privilegiul unei ascensiuni unice prin simbol, parabolă, metaforă sau alegorie, către culmile rafinate ale înțelepciunii.”

Dumitru Grigore

Profunzimi de adevăr

Profunzimi de adevăr

Titlul cărții: Profunzimi de adevăr

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2013

Editura: Boema, Turda

ISBN: 978-606-93540-0-1

 

„Cartea „Profunzimi de adevăr” este o mărturie a căutărilor și a răspunsurilor pe care autorul acesteia le împărtășește, le comunică, le propune și supune atenției și practicii celor care încă caută, celor care nu știu de unde să înceapă, sau celor care s-au rătăcit.
Ea devine astfel, forma și expresia omului care nu stă, care constant se preocupă a pricepe, a aplica, încântat și recunoscător în același timp de însăși minunea și miracolul șansei de a căuta.
Scrierea, este în același timp și proba că mersul pe drumul căutării de sine nu este unul ușor. Sunt urcușuri, coborâșuri, capcane, iluzii, prejudecăți, așteptări și speranțe.”
Dacian Palladi
Cugetările unui înțelept amator

Cugetările unui înțelept amator

Titlul cărții: Cugetările unui înțelept amator

Autor: Talpoș, Mihai-Florin

Anul publicării: 2012

Editura: Boema, Turda

ISBN: 978-973-87377-7-8

„Cartea “Cugetările unui înțelept amator” conține cugetări ce privesc subiecte care nu vor putea fi niciodată epuizate definitiv. De altfel, autorul nici nu și-a propus să facă acest lucru, ci doar să participe, cu o fărâmă din sufletul său, la descifrarea colectivă a sensurilor multiple pe care le imbracă iubirea față de Dumnezeu.
Multe dintre gândurile cuprinse în carte au caracter de confesiune, dar sunt făcute cu speranța că, pentru cei care parcurg paginile lucrării, ele pot constitui un sprijin într-un moment de cumpănă sau un strop de elan suplimentar atunci când o pornire a inimii îi indrumă spre o anumita cale.”

Marius Boia – editor

Lansare de carte

Steluța apei

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

“Povestea Stelutei Apei este dedicata copiilor dar este despre noi toți. Suntem ”făuriți din același material” și nicio clasificare nu ne poate ține despărțiți. Avem aceleși dorițe care izvorăsc din nevoia noastră pentru un cămin călduros și o viață împlinită.

Și cum am putea avea tot ce ne dorim dacă nu ne prețuim Pământul pe care îl numim Acasă? Povestea Stelutei Apei ne reamintește că am fost creați cu multă grijă și iubire, că ne găzduiește cea mai frumoasă planetă și că toate elementele naturii au conlucrat pentru ca noi să fim fericiti aici.”

Bogdan Tudor – fondatorul trupei pentru copii „FUNtasticii” Cluj-Napoca